Mindful-leven
 

Mindful-leven laat ons toe bewuster om te gaan met de telkens veranderende stroom van innerlijke ervaringen.
Aandacht voor de ervaring en de beleving op het moment zelf, leert ons contact maken met wat echt belangrijk is.
Veelal ervaren we de realiteit vanuit onze eigen geschiedenis, onze verlangens en betrachtingen, waardoor het waarnemen van de realiteit beïnvloed wordt.

 


Het is de aard van de geest rond te dwalen.
Jij bent niet de geest.
De geest springt op en neer,
is onbestendig, voorbijgaand,
terwijl jij eeuwig bent.

Ramana Mahershi

 
Aandacht trainen


Trainen van de aandacht is een zeer oude oosterse meditatietechniek, waarbij opmerkzaamheid centraal staat.
Inzichtmeditatie of vipassana betekent letterlijk: "de werkelijkheid zien zoals ze is"
Aandacht trainen is stil worden en kijken met een milde, open en niet oordelende aandacht naar wat zich aanbiedt in het moment.
Zo ontstaat er ruimte om ervaringen te zien vanuit een breder perspectief.

In de jaren 70 ontwikkelde Jon Kabat-Zinn een 8-weken trainingsprogramma waarin meditatie en westerse wetenschap elkaar vonden.
MBSR : Mindfulness Based Stress Reduction
Het programma omvat een aantal technieken die er toe kunnen leiden dat we bewust kunnen kiezen hoe we aandacht geven aan stresserende gebeurtenissen, in plaats van automatisch te reageren.
 
Heartful leven
 

Compassie of mededogen is het vermogen om ons betrokken te voelen bij emotionele pijn, zowel die van onszelf als die van anderen. 
Het gaat samen met de wens deze emotionele pijn te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. 
Dit vraagt moed en ruimhartigheid.
Compassie kan door beoefening verder ontwikkeld en verder verdiep worden. webdesign
André Reyns